آرشیو » استانی

جلسه با مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه منابع وزیر راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷
1 سال قبل

جلسه با مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه منابع وزیر راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷

جلسه دکتر عزیزی و مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه وزیر راه و شهرسازی ۱۸مهر۹۷

با موافقت وزارت راه و شهرسازی ۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

با موافقت وزارت راه و شهرسازی ۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود

رئیس ‌کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با موافقت وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن شیروان - بجنورد - اسفراین - سبزوار(نقاب) در ردیف تخصیص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی درسال ۹۷ قرارگرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد است.

استاندار خراسان شمالی تغییر نمی‌کند
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

استاندار خراسان شمالی تغییر نمی‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی تغییر نخواهد کرد و به کار خود در استان ادامه می‌دهد.

روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی عامل محبوبیت جهانی ایشان است
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی عامل محبوبیت جهانی ایشان است

نماینده مردم شیروان در خانه ملت گفت: روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی موجب محبوبیت جهانی ایشان شده است.

توسعه تاکداری در خراسان شمالی اقدام اقتصادی نیست
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

توسعه تاکداری در خراسان شمالی اقدام اقتصادی نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انگور کشت نکنید گفت: توسعه تاکستان ها و کشت انگور در این استان کاری اقتصادی نیست.

پیام نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
1 سال قبل
دکتر عزیزی :

پیام نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره ی تئاتر رضوی در خراسان شمالی (بجنورد) پیام داد.