آرشیو » استانی

جلسه با مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه منابع وزیر راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷
10 ماه قبل

جلسه با مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه منابع وزیر راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷

جلسه دکتر عزیزی و مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه وزیر راه و شهرسازی ۱۸مهر۹۷

با موافقت وزارت راه و شهرسازی ۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

با موافقت وزارت راه و شهرسازی ۳ شهر خراسان شمالی به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌شود

رئیس ‌کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با موافقت وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن شیروان - بجنورد - اسفراین - سبزوار(نقاب) در ردیف تخصیص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی درسال ۹۷ قرارگرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکززایی امکانات عامل اصلی افزایش حاشیه نشینی در بجنورد است.

استاندار خراسان شمالی تغییر نمی‌کند
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

استاندار خراسان شمالی تغییر نمی‌کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی تغییر نخواهد کرد و به کار خود در استان ادامه می‌دهد.

روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی عامل محبوبیت جهانی ایشان است
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی عامل محبوبیت جهانی ایشان است

نماینده مردم شیروان در خانه ملت گفت: روحیه اجتماعی پروفسور سمیعی موجب محبوبیت جهانی ایشان شده است.

توسعه تاکداری در خراسان شمالی اقدام اقتصادی نیست
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

توسعه تاکداری در خراسان شمالی اقدام اقتصادی نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انگور کشت نکنید گفت: توسعه تاکستان ها و کشت انگور در این استان کاری اقتصادی نیست.

پیام نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
10 ماه قبل
دکتر عزیزی :

پیام نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به دوازدهمین جشنواره ی تئاتر رضوی در خراسان شمالی (بجنورد) پیام داد.