آرشیو » احداث

نسبت به بی توجهی وزارت نیرو در خصوص خروج آب های مرزی منتقد هستم
2 سال قبل
دکتر عزیزی :

نسبت به بی توجهی وزارت نیرو در خصوص خروج آب های مرزی منتقد هستم

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی از بی تفاوتی وزارت نیرو در خصوص خروج آب های مرزی از جمله سردآب سرانی شیروان انتقاد کرد.

چیزی یافت نشد !