گزارش تصویری سفر دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به روسیه (۲)
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹
شناسه : 805
14
گزارش تصویری : در این سفر دکتر عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کشور را همراهی کردند.
پ
پ

وزارت امور اضطرارى روسیه

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت امور اضطراری روسیه

 

ورود هیئت ایرانی به وزارت کشور روسیه

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

وزارت کشور روسیه

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

وزرای کشور ایران و روسیه بهمراه دکتر عبدالرضا عزیزی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) و دکتر سنایی (سفیر ایران در روسیه)

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_وزارت کشور روسیه

 

بازدید از مرکز کنترل وزارت اموراضطرارى روسیه

دکتر رحمانی فضلی_دکتر عبدالرضا عزیزی_مرکز کنترل وزارت امور اضطراری روسیه

 

توضیح معاون وزیر امور اضطرارى روسیه در مرکز کنترل به هیات ایرانى

بازدید از مرکز کنترل وزارت اموراضطرارى روسیه

 

توضیح معاون وزیر امور اضطرارى روسیه در مرکز کنترل به هیات ایرانى

 

بازدید از مرکز کنترل وزارت اموراضطرارى روسیه

 

یادداشت یادبود در مرکز کنترل وزارت امور اضطرارى توسط دکتر رحمانى فضلى

بازدید از مرکز کنترل وزارت اموراضطرارى روسیه

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو – روسیه

دکتر رحمانی فضلی(وزیر کشور) دکتر عبدالرضا عزیزی(رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) دکتر سنایی(سفیر ایران در روسیه)

سفارت ایران در مسکو

 

دیدار و گفتگوی دکتر عبدالرضا عزیزی با دکتر رحمانی فضلی در محل اقامت هیئت مذاکره کننده ایران در مسکو

محل اقامت هیئت ایرانی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.