پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲
شناسه : 4868
16

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

پ
پ

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.