پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان
17 اسفند 1399 - 16:02
شناسه : 4868
3

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

پ
پ

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

پیگیری های دکتر عزیزی جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری شیروان

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.