پیگیری های دکتر عزیزی جهت الحاق روستای خانلق به شهر شیروان
17 اسفند 1399 - 16:04
شناسه : 4875
2

پیگیری های دکتر عزیزی جهت الحاق روستای خانلق به شهر شیروان

پ
پ

پیگیری های دکتر عزیزی جهت الحاق روستای خانلق به شهر شیروان

پیگیری های دکتر عزیزی جهت الحاق روستای خانلق به شهر شیروان؛

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.