دکتر عزیزی و وزیر محترم کار در مجمع عمومی اجلاس بین المللی کار
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۲
شناسه : 1866
14
بیکاران امروز افراد تحصیلکرده اند که از طرق فرآیندهای ارتباطی جدید با دنیای بیرون آشنا هستند و انتظارات جدیدی دارند و سبک زندگی نویی (جدیدی) را می طلبند.
پ
پ

بیکاران امروز افراد تحصیلکرده اند که از طرق فرآیندهای ارتباطی جدید با دنیای بیرون آشنا هستند و انتظارات جدیدی دارند و سبک زندگی نویی (جدیدی) را می طلبند. ایجاد اشتغال و جریان تقاضا متناسب با تحولات کیفی جمعیتی یکی از دشواری های آینده برای دولت ها به حساب می آیند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کشورمان را برای میزبانی کنفرانس منطقه ای آینده کار اعلام کرد.

علی ربیعی در سخنرانی در مجمع عمومی یکصد و چهارمین اجلاس بین المللی کار که هم اکنون در شهر ژنو در حال برگزاری است، افزود: آینده پژوهی یکی از ملزومات اداره دنیای پیچیده ما شده است و بسیار خرسندم که آینده کار، موضوع گزارش دبیرکل است.وی اظهار داشت: مایلم نگاه ایرانی به آینده کار را تشریح و بیش از هر چیز بر تشریح وضعیت منطقه ای تاکید کنم.وی افزود: آرمان های بنیانگذاران سازمان بین المللی کار که در آستانه یکصد سالگی آن قرار داریم و بیانیه فیلادلفیا به ما اجازه نمی دهد نسبت به وضعیت بخشی از جهان بی تفاوت باشیم.ربیعی تصریح کرد: گزارش دبیرکل نشان می دهد که بیکاری جوانان در سراسر جهان در حال افزایش است و این روند در خاورمیانه شدتی بیشتر دارد. انقلاب های عربی نشان داد که منطقه تا چه اندازه مستعد بروز بی ثباتی سیاسی است که یکی از بزرگ ترین عوامل آن بیکاری جوانان است.به گفته وزیر کار، توسعه نیافتگی و بیکاری گسترده یکی از زمینه های بروز خشونت و افراطی گری در این منطقه است.وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تغییرات اقلیمی، گفت: این تغییرات نیز فشار روزافزونی بر این منطقه وارد می کند. کشورهای منطقه در کمربند خشکی قرار گرفته اند و بتدریج کمبود منابع آب، بحران ریزگردها، کاهش توانایی و خاک برای تامین امنیت غذایی و زوال زیست پذیری، منشاهای دیگری برای منازعه در این منطقه خواهند شد.وی افزود: علاوه بر آن در تحولات جمعیتی، افرادی از نسل جدید که جریان بیکاری در کشورها می پیوندند فاقد خصوصیات تیپولوژی طبقه کارگر قدیم هستند.ربیعی در پایان افزود: بیکاران امروز افراد تحصیلکرده اند که از طرق فرآیندهای ارتباطی جدید با دنیای بیرون آشنا هستند و انتظارات جدیدی دارند و سبک زندگی نویی (جدیدی) را می طلبند. ایجاد اشتغال و جریان تقاضا متناسب با تحولات کیفی جمعیتی یکی از دشواری های آینده برای دولت ها به حساب می آیند.

 دکتر عزیزی و وزیر محترم کار در مجمع عمومی اجلاس بین المللی کار

 

 دکتر عزیزی و وزیر محترم کار در مجمع عمومی اجلاس بین المللی کار

 دکتر عزیزی و وزیر محترم کار در مجمع عمومی اجلاس بین المللی کار

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.