خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت
17 اسفند 1399 - 16:31
شناسه : 4959
4

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت

پ
پ

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.