خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱
شناسه : 4959
25

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت

پ
پ

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت

خرید زمین و احداث باند اضطرارى و امداد و نجات شیروان در بودجه ٩٧ قرار گرفت.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.