حمله کنندگان به رئیس جمهور در زمین دشمن بازی کردند
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲
شناسه : 2915
14
دکتر عزیزی : رئیس کمیسیون اجتماعی: حمله کنندگان به رئیس جمهور در زمین دشمن بازی کردند
پ
پ

رئیس کمیسیون اجتماعی: حمله کنندگان به رئیس جمهور در زمین دشمن بازی کردند

رئیس کمیسیون اجتماعی: حمله کنندگان به رئیس جمهور در زمین دشمن بازی کردند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.