ارائه برنامه کافی نیست، اجرایی شدن وعده ها مهم تر است
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳
شناسه : 537
14
دکتر عزیزی : با آرام شدن نسبی فضای جامعه پزشکی پس از انتخابات 4 اسفند رایزنی ها برای کسب رای در خصوص جایگاه ریاست سازمان نظام پزشکی آغاز می شود. در این دوره اعضاء به افرادی توجه دارند که بتوانند وعده های خود را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانند.
منبع : خبر پزشکی
پ
پ

دکتر عبدالرضا عزیزی افزود: اگر چه فضای سازمان نظام پزشکی مبتنی بر امور صنفی و پرداختن به مسائل مربوط به سلامت می باشد، اما به طور قطعی و کامل هم نمی تواند از سیاست دور ماند.منتها سازمان نظام پزشکی یقیناً از سیاسی کاری دوری می کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این دوره از سازمان نظام پزشکی نمایانگر حضور افرادی می باشد که با ظرفیت های خوبی از تعامل با
سه قوه و همچنین دغدغه های مربوط به حوزه سلامت و توجه به آن معطوف می باشد. این دوره یقیناً از سیاسی کاری به دور خواهد بود اما با در اختیار داشتن ابزار اداری- سیاسی و توانمندی سازمان در این خصوص برای پیشبرد شرایطی که بتواند اهداف مربوط به حوزه سلامت را برای کشور فراهم آورد بکار خواهد گرفت. افراد نسبت به برنامه های نامزدهای کرسی ریاست و بررسی سوابق و همچنین توجه به توانمندی فرد در ایجاد تعامل و روابط با سه قوه تلاش خواهند کرد که ریاست کل سازمان به عنوان نماینده اصلی در حوزه سلامت از سوی سازمان خواهد بود که انتخاب می شود. در این خصوص بررسی شرایط نامزد ریاست، توانمندی وی در مورد تعامل با سه قوه در برآورد خواسته و نیازهای مردم و جامعه پزشکی به یقین مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شهرستان ها کاندیدای کرسی ریاست و از منتخبین سازمان نظام پزشکی در این دوره هستند خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس که در انتخابات سازمان نظام پزشکی رای آورده اند، نامزد احتمالی کرسی ریاست سازمان نظام پزشکی می باشند که اینان قطعا در خصوص برنامه های آتی خود رایزنی های لازم را با اعضاء خواهند داشت و توانمندی هر یک در تعامل با سه قوه و اداره سازمان با ارایه برنامه هایشان بررسی خواهد شد.
نماینده مردم شیروان افزود: مدل برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی به این دلیل که مختص گروه خاصی از جامعه به عنوان فرهیختگان است، با بقیه انتخابات های کشور متفاوت است و همچنین انتخاب جایگاه ریاست نیز از حساسیت ویژه و تفاوت هایی برخوردار می باشد در نهایت باید فردی انتخاب شود که قدرت اجرایی بالا و توانایی تعامل با قوا برای تسریع در امور مربوط به حوزه سلامت در راستای تحقق اهداف سلامت را داشته باشد. کما اینکه در دوره های گذشته نمایندگان یا اعضای هیئت رئیسه ی
مجلس شورای اسلامی در سازمان حضور داشته اند که با رایزنی، تعامل و قدرت خود توانسته اند در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی قانونی را برای نظام پزشکی به تصویب برسانند و اهداف ارزشمند حوزه سلامت را محقق سازند، لذا قدرت تعامل وایجاد ارتباط خوب با قوا یکی از مهمترین شرایط برای انتخاب رییس سازمان نظام پزشکی کشور می باشد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.