اخذ دستور قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تخصیص اعتبار، ماشین آتشنشانی و حمل زباله و قیر رایگان برای شهرداری قوشخانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱
شناسه : 4862
16

اخذ دستور قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تخصیص اعتبار، ماشین آتشنشانی و حمل زباله و قیر رایگان برای شهرداری قوشخانه در جلسه امروز(۱۵ آبان ۹۵) دکتر عزیزی باایشان

پ
پ

اخذ دستور قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تخصیص اعتبار، ماشین آتشنشانی و حمل زباله و قیر رایگان برای شهرداری قوشخانه در جلسه امروز(۱۵ آبان ۹۵) دکتر عزیزی باایشان

اخذ دستور قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تخصیص اعتبار، ماشین آتشنشانی و حمل زباله و قیر رایگان برای شهرداری قوشخانه در جلسه امروز(15 آبان 95) دکتر عزیزی باایشان

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.