برچسب » نماینده مردم فرهیخته شیروان

بررسی پرونده شرکت پدیده در کمیسیون اجتماعی مجلس
3 سال قبل
دکتر عزیزی :

بررسی پرونده شرکت پدیده در کمیسیون اجتماعی مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی پرونده شرکت پدیده در این کمیسیون گفت: یکی از مقصران اصلی این پرونده استاندار پیشین خراسان رضوی و معاون فعلی وزیر کشور است که در صورت حل نشدن موضوع به دادگاه معرفی خواهند شد.