برچسب » طلاق توافقی

ضرورت ریشه یابی طلاق توافقی
3 سال قبل
دکتر عزیزی :

ضرورت ریشه یابی طلاق توافقی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز نگرانی از شیوع طلاق توافقی در کشور، راهکار ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی بدون تایید مراکز مشاوره را در جلوگیری از طلاق توافقی موثر دانست.